TELEFOONNUMMER

0031 (0)73 747 0008

E-MAIL

info@exposurebv.nl

OPENINGSTIJDEN

MA – VR. 08.30 – 18.00

INLEIDING

Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. De richtlijnen voor het samen creëren en bewaken van de juiste arbeidsomstandigheden, liggen vast in de Arbowet.

Exposure b.v. onderzoek onderzoekt werksituaties en adviseert over te nemen maatregelen om de arbeidsomstandigheden verder te optimaliseren. Dit alles met als doel om uw medewerkers te beschermen tegen mogelijke negatieve effecten op de gezondheid op langere termijn als gevolg van het werken. Ons onderzoek en advies omvat een groot aantal gebieden.

Ons onderzoek en advies omvat een groot aantal gebieden.

CONTACT

WAT WE DOEN

Blootstellings onderzoek
gevaarlijke stoffen

Jaarlijks sterven er in Nederland 3700 mensen aan een beroepsziekte. Circa 2000 van die sterfgevallen worden veroorzaakt door…..

MEER INFO

Microbiologische onderzoek

In de lucht is altijd een scala aan micro organismen aanwezig zoals schimmels, gisten en bacteriën. Deze organismen kunnen zowel ……

MEER INFO

Fysieke
belasting

Fysieke belasting komt in veel beroepen voor. Te denken valt aan magazijnmedewerkers, bouwvakkers, verpleegkundigen ……

MEER INFO

Blootstelling geluid
en trillingen

De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en dus ook voor de blootstelling van werknemers……

MEER INFO

Risico inventarisatie
en evaluatie

Kent u alle risico’s binnen uw bedrijf? Ook die voor uw personeel en uw materieel?……..

MEER INFO

Trillingen

We werken steeds meer met machines om zwaar werk te voorkomen.
Maar sommige machines zorgen weer voor…..

MEER INFO

Cursussen

Wij hebben de volgende cursussen: Asbest, Chroom VI, werken in verontreinigde grond, Veiligheidstraining op maat, VCA training…..

MEER INFO

QHSE Abonnement

Bij onz kan u meerdere QHSE abonnementen afsluiten.
Brons – Zilver – Goud…..

MEER INFO

ATEX

Is uw bedrijfsproces gevoelig voor stof- en/of dampexplosies?
Dan valt u onder de ATEX-richtlijn……

MEER INFO

Bodem

Voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen,
van saneringsonderzoek tot beschrijving van het saneringsresultaat……

MEER INFO

Sloop en Asbest

Duurzame gebouw- en gebiedsontwikkeling kan beginnen met duurzaam slopen.
Het slopen van onroerend goed…..

MEER INFO

Asbestadvies

Het uitvoeren van asbestonderzoek en ook de asbestsanering is
voorbehouden aan gespecialiseerde en daartoe gecertificeerde bedrijven……

MEER INFO