ASBESTADVIES

Het uitvoeren van asbestonderzoek en ook de asbestsanering is voorbehouden aan gespecialiseerde en daartoe gecertificeerde bedrijven.

ASBESTADVIES

De sanering van asbest is door de grote gevaren voor de gezondheid aan strenge regelgeving verbonden. Het uitvoeren van asbestonderzoek en ook de asbestsanering is voorbehouden aan gespecialiseerde en daartoe gecertificeerde bedrijven. Exposure BV doet de veiligheidskundige én arbeidshygiënische begeleiding.

Asbestinventarisaties kunnen worden uitgevoerd bij het aan-/verkopen van panden en objecten maar zijn verplicht bij het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk. Voorafgaand aan het verwijderen van asbesthoudende materialen, of bij een incident waarbij asbest vrijgekomen is (zoals brand, storm of ondeskundige verwijdering), is een asbestinventarisatie conform de SC540 verplicht. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij een dergelijk onderzoek voor u verzorgen / laten uitvoeren.

Een asbestinventarisatie dient conform de wettelijke SC540 (asbestinventarisatie) een SMA-rt te bevatten. In deze SMA-rt en/of inventarisatierapport staat een saneringsadvies vermeld.
In bijzondere gevallen mag de SMA-rt Risicoklasse worden terug gebracht naar een lager niveau. De toetsing van het terugschalingsonderzoek wordt uitgevoerd door een Arbokerndeskundigen. Wij als Exposure BV beschikken over Arbokerndeskundigen die deze beoordelingen voor u uit mogen voeren.

Deze persoon mag onderbouwd afwijkend advies opstellen ten opzichte van de SMA-rt risico- boordeling. Dit kan nodig zijn als andere risico’s “zwaarder wegen” en dat moet worden afgeweken van de asbestwetgeving. Onderbouwd afwijken kan een mogelijkheid zijn.

Contra expertise

Twijfel is een slechte raadgever. In dat geval is het zaak om een onafhankelijke partij in te schakelen die uitsluitsel kan geven. Het vergt de nodige expertise om een objectieve, goed gefundeerde contra-expertise te kunnen opstellen over bestekken, metingen, asbest- en bodemonderzoeken en bedrijfsveiligheidsvoorzieningen. Onze ruime ervaring met het zelfstandig uitvoeren van al deze type onderzoeken maakt ons een veel gevraagde partner voor het uitvoeren van contra-expertise.

Doeltreffende dienstverlening

Er zijn tal van situaties denkbaar, waarin een contra-expertise gewenst is. Bouw-, sloop- en renovatieprojecten ondervinden onnodige vertraging als partijen geen onafhankelijk advies inwinnen om geschillen te beslechten. Partijen die Exposure BV inschakelen voor een contra-expertise weten zich verzekerd van snelle, doeltreffende dienstverlening op maat. Uw wensen staan centraal en vormen ons uitgangspunt. Daarbij kan Exposure BV opdrachtgevers veel verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit handen nemen en dat is een zorg minder.

Exposure BV beschikt over bovengenoemde deskundigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.
Tel 0031 (0)73 747 0008
Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur

CONTACT

TELEFOONNUMMER

0031 (0)73 747 0008

E-MAIL

info@exposurebv.nl

OPENINGSTIJDEN

MA – VR. 08.30 – 18.00