BODEM

Voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen, van saneringsonderzoek tot beschrijving van het saneringsresultaat.

BODEM

Voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen, van saneringsonderzoek tot beschrijving van het saneringsresultaat. Dit alles kan Exposure BV voor u verzorgen. Door onze ruime ervaring met bodemsaneringen en onze bedrijfsfilosofie onderscheidt Exposure BV zich in het helder beschrijven van complexe situaties en het bedenken van passende en praktisch uitvoerbare maatregelen. En niet te vergeten het op één lijn brengen van alle betrokken partijen.

Nadat de plannen zijn gemaakt besteden wij het werk aan, begeleiden we de uitvoering en bewaken we de kosten. Vanaf de voorbereiding tot en met de afronding wordt zeer veel aandacht besteed aan communicatie met onze opdrachtgevers, zodat deze steeds volledig geïnformeerd zijn over de stand van zaken en de gemaakte keuzes in het werk.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor de planning en uitvoering van bodemsaneringen. Exposure BV beschikt daarom over een eigen Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygienist.

Deskundige ondersteuning bij saneringen

Bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is het een vereiste
dat een deskundige op het gebied van veiligheidskunde (MVK of HVK) of arbeidshygiëne (AH) betrokken wordt bij de voorbereiding en uitvoering van het werk. Welke deskundigheid moet worden ingezet hangt af van de indeling van het werk in een veiligheidsklasse Oranje, Rood of Zwart.

De werkzaamheden door de deskundige kunnen inhouden:

  • Vaststellen van de veiligheidsklasse;
  • Vaststellen van het maatregelenpakket;
  • Opstellen van het V&G-plan;
  • Beoordelen van het V&G-plan;
  • Opstellen van een startwerkinstructie;
  • Houden van een startwerkinstructie op locatie;
  • Aanwezigheid/toezicht op de werkplek;
  • Ondersteuning van de DLP of R-DLP;
  • Advisering PBM, luchtmetingen et cetera.

Exposure BV beschikt over bovengenoemde deskundigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.
Tel 0031 (0)73 747 0008
Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur

CONTACT

TELEFOONNUMMER

0031 (0)73 747 0008

E-MAIL

info@exposurebv.nl

OPENINGSTIJDEN

MA – VR. 08.30 – 18.00